۱۳۸۸ بهمن ۱۹, دوشنبه

جهنم ركس

كنكاشي پيرامون مسببين جنايت سينما ركس آبادان

5r2pc2k11qxj3x1netv9.jpg
گزارش کیهان 29 / 5 / 2537 درباره بزرگترین فاجعه ملی تاریخ ایران

در فاصلهء بیش از سه دهه از شورش انگلیسی - ماركسيستي - قرون وسطايي 22 بهمن 1357 و به سقوط کشاندن دولت ملی 2500 ساله ایران، بزرگترین فاجعهء انسانی در سینما رکس آبادان می‌رود تا در گذرگاه دروغین تاریخ‏سازان مزدور به فراموشی سپرده شود. این حادثهء بسیار تأثرانگیر، هولناک و کم‌سابقه در تاریخ چند هزار سالهء ایران و شاید جهان، حتا پس از گذشته بیش از سه دهه، همچنان ذهن و روح انسانهای شریف و آزاده را به درد می‌آورد و مبهوت می‏سازد.

پدیدآورندگان این جنایت تکان دهنده، با دانستن این مسئله که نفرین ابدی ملت ایران را همواره فراروی خود خواهند داشت، با انگیزه‌های قوی، جعل و دروغ نگاری در تاریخ را همچنان دنبال می‌کنند. به گمان و اندیشه تهی این جنایتکاران، عامل گذشت زمان، امکان هرگونه دخل و تصرف در رخدادهای تاریخی را آسان می‌کند. بر اساس باور این جانوران درنده، گذر زمان، رخدادها را از اذهان ملتها پاک می‌کند و در نهایت آنها می‌توانند به کمک القای داده‌های نادرست، نزدیک شدن به ریشهء حقایق را برای مردم بسیار دشوار سازند. از این نکته نیز نباید غافل شد که علاوه بر دست‌اندرکاران رژیم آدمکش اسلامی، تهی‌مغزان مذهب پرست بسیاری نیز با اتکار به سرمایه فراوان جناح سنتی بازار، تکیه‌های مذهبی (مراکز خرافه‏پراکنی) و مدارس علوم دینی (مراكز خرافه‏آموزی) برای پاک کردن جنایات انجام داده شده در دوران مبارزه با حکومت شاه فقید و همچنین کشتارهای بی‌رحمانهء پس از انقلاب شوم 57 تلاش پیوسته‏ای را انجام می‏دهند.

بی‌دلیل نیست که طی این سالها، هرچه از 22 بهمن 57 دور شده‌ایم، آثار بازگو کننده برخی حقایق در مورد عملکرد به اصطلاح مبارزین دوره پیش از انقلاب بسیار کاهش یافته است. سینماهای بسیاری به وسیلهء اسلام پرستان به اصطلاح مبارز در ماههای پیش از فاجعه 22 بهمن 57 به آتش کشیده شدند، اما تنها حادثهء فجیع سینما رکس آبادان بود كه به دلیل گستردگی کشتار مردم، توجهات اصلی را به خود جلب کرد و مابقی ماجراهای مشابه به فراموشی سپرده شدند.

mqzqd9bf2o6iubf3jz7s.jpg

مدركي بسيار روشن مبني بر آتش زدن سينما در قم توسط مذهبيون

متأسفانه جنایتکاران حاکم که هنوز هم پس از گذشت 31 سال از اشغال ایران، ابایی از اعدام جوانان دگراندیش 18 - 19 ساله آریایی ندارند، بسیار سعی می‏کنند که با گذراندن زمان، و گرفتن غبار بر روی حقایق تاریخی، وقایع گذشته را برای نسلهای جدید ایران را آنطور که دوست دارند و منافع کثیفشان ایجاب می‌کند بیان نمایند. حادثه سینما رکس آبادان، نقطهء عطفی است که می‌توان با روشن نمودن حقایق آن، دست کثیف و جنایتکار رژیم اسلامی را بیش از پیش روشن نمود و مانع تطهیر سلطه و غارت ایران توسط مذهب پرستان و مهدی پرستان گردید. البته با توجه به قدرت و ثروت فراوان رژیم اسلامی و دستگاههای تبلیغاتی دروغ پراکنی آن و همچنین نابودی مدارک و مستندات ساواک توسط توسط انقلابیون 57، کار بر محققین آزاده کمی دشوار است. این محققین ناگزیرند با جستجو و پژوهش فراوان، کنکاش پیرامون کشتار فجیع مردم بی‌گناه کشورمان را که در راه مطامع قدرت طلبی اسلام پرستان فدا گشتند، پی بگیرند.

tgsqpmcp6fd34y361img.jpg

روزنامه کیهان 18 / 6 / 1357
آتش زدن اموال و اماکن عمومی یکی از روشهای کثیف اسلام پرستان و مهدي پرستان در به اصطلاح مبارزه با حکومت وقت بود که سینما رکس آبادان نیز یکی از صدها قربانی اين آتش سوزی ها به شمار می رود.

ادامه دارد.

هیچ نظری موجود نیست: